مردم از شنيدن « شيمي درماني » وحشت دارند و بر اين باورند که هر فردي ، 

که شيمي درماني مي شود پس داراي يک بيماري سرطاني و درمان ناپذير است 

و به زودي زندگي را وداع خواهد کرد در حالي که چنين نيست . منظور از 

شيمي درماني يعني استفاده از برخي داروهاي شيميايي براي درمان هر نوع 

بيماري ، و اگر با « پرتو درماني » و« اشعه درماني » مقايسه شود متوجه 

خواهيم شد که دچار نگراني بيهوده شده ايم . يکي از راههاي درمان انواع 

سرطانها نيز استفاده از برخي داروها است که در اصطلاح پزشکي به آن « 

شيمي درماني » اطلاق مي شود .


در شيمي درماني تلاش مي شود بدون آزردن ميزبان ( موضع مبتلا به بيماري ) 

و بافتهاي مجاور ، عضو بيمار يا ميکروبي را با داروهاي اختصاصي نابود و مهار

کرد . امروزه با توجه به شيوع فراوان سرطان ( همه ساله حدود 500 هزار نفر 

در امريکا در اثر مبتلا شدن به سرطان جان مي سپارند ) ، شيمي درماني ، پرتو 

درماني و جراحي از بهترين راههاي درماني هستند . اولين بار شيمي درماني

بين المللي سرطان در سال 1955 شروع شد .


در آن زمان تنها يک داروهاي ضد سرطان به نام ( نيتروژن موستاد ) وجود

داشت اما امروزه هزاران داروي موثر و جديد کشف شده اند و افزون بر 10 

هزار نفر هم با شيمي درماني نجات مي يابند . آمار مرگ و ميرهاي ناشي از 

سرطان در کشورهاي آسيايي و افريقايي چندين برابر آمريکا و اروپا است . 

برخي از داروهايي که در شيمي درماني سرطان به صورت قرص يا آمپولهاي 

متعدد و ساير ترکيبات به کار مي روند عبارتند از : متاتروکسات ، وين کريستين

، آدريا مايسين ، پردنيزولون ، بلئومايسين ، 6 مرکاپتوپيرين ، دائنوروبي سين ، 

آسپاراژنياز ، سيکلوفسفاميد ، بوسولفان ، سيس پلاتين ، کلرامبوسيل ، 5 

فلورواوراسيل ، فلوتاميد ، اينترفرونها ، ميتوتان ، ميتوميسين ، اينترلوکينها و...عوارض: 


تهوع ، استفراغ ، سرکوب مغز استخوان ، اختلالات خوني ، عوارض پوستي و 

متابوليک ، عوارض عصبي ، گوارشي و عفوني ، ريزش مو ، تغييرات عادت 

ماهانه در زنان و قطع قاعدگي ، اختلالات و کاهش اسپرم در مردان ، زخم و

عفونت زبان و دهان . داروهاي ضد سرطاني بايد داراي شرايط زير باشند : 


1. سلولهاي سرطاني بايد به دارو حساس باشند .
2. دارو بايد به سلول بدخيم برسد . 


3. براي آن که دارو موثر باشد بايد تنها در مرحله سيکل سلولي تجويز شود . 


4.سلولهاي سرطاني بايد پيش از ايجاد مقاومت دارويي از بين بروند .